Corsa Kofschip

In de steentijd was de mens steenrijk en in de ijstijd aten we gezellig met z'n allen waterijsjes rond een smeulend hoopje as. Althans, dat lijkt mij niet meer dan logisch.

Ach, neem het mij niet kwalijk. Sinds een maand of twee is de maandag mijn weekend – toch leuk, zo aan het begin van de week. Een dagje met meestal allerlei huishoudelijk gezever en achterstallig mailverkeer. Of wat maar net ter tafel komt. Op zulke dagen is het risico op mijmerslapte nu eenmaal het grootst. Dus vandaar het gemankeerde intro.

Voorheen was dinsdag wat nu dus mijn maandag is. Maar mijn maandagreisje naar Rotterdam is nu een dag opgeschoven omdat dochterlief inmiddels de leeftijd heeft om zelf ook eindelijk eens wat pesos te verdienen. Ze vult nu onder andere op maandagmiddag bij de supermarkt met de grote oren wat vakken. Je verwacht het niet, maar ik vermoed dat ze het stiekem ook wel leuk vindt. Tenminste, zolang ze heel hard roept dat werken stom is (net als school) dan valt het meestal wel mee. Los daarvan: werk en school zijn natuurlijk ook stom. In negen van de tien gevallen stomp je af zoals een verenigingsstudent tijdens een HelB-feest. Kent u dat fenomeen? Ik las er vanochtend iets over en als vanzelf voelde ik weer wat vertrouwd brandend maagzuur borrelen. Studentenverenigingen in den lande krijgen fikse kortingen op bier naarmate ze meer zuipen. Bierbrouwerijen zijn namelijk net zo maffioos als al het andere gespuis dat je iets probeert aan te smeren. Zo'n HelB-feest (Hel staat voor HEctoLiter en B voor bier) is een speciaal georganiseerde slempparty aan het eind van het jaar om nog snel heel-heel-heel veel bier er doorheen te jagen, zodat er in het nieuwe kalenderjaar nog wat meer hectoliterkorting op de zuipvoorraad komt. Nou, best ziek, vind ik. En uiteindelijk worden de meesten dat ook, maar dat schijnt juist erbij te horen. Tenslotte kijken we niet op een Korsakovje meer of minder.

Tja, ecce homo. Ondertussen is het reepje lucht hier boven ons appartementenflatgebouwkarkas dikgrijs en knalt de zon met een uiterste krachtsinspanning nog een flinke straal tegen de brede witte dakrand aan de overkant. Verblindend mooi, geen grap.

Nou, ik tap er nog eentje en spreek ik u van de week wel weer. Proost en verzuip voorzichtig.

#waanvandedag #vindicat #studentenvereniging #bier #korting #steentijd #ijstijd